بابل میزبان چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران

خلاصه خبر:

ساری – ایرنا – چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران روز چهارشنبه با حضور متخصصان از دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بابل آغاز به کار کرد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا