ایران جایگاه ویژه ای در پزشکی کودکان دارد

خلاصه خبر:

شیراز – ایرنا – متخصص غدد و متابولیسم کودکان و بنیانگذار این رشته در کشور گفت:پژوهشگران زیادی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه سلامت کودکان و کاهش آسیب ها به این قشر مشغول پژوهش هستند و جایگاه ایران در طب کودکان شایسته و رفیع است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا