ایجاد ۷هزار شغل و تولید ۲هزارمیلیارد تومان ثروت با شرکتهای دانش بنیان سلامت

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران-ایرنا- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ۹۲۰ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلامت هفت هزار شغل ایجاد کرده اند و دو هزار میلیارد تومان محصول در سال تولید می کنند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا