اورژانس در شهرستان های بالای ۵۰ هزار نفر مستقر است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران- ایرنا- رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: گسترده ترین شبکه سلامت اجتماعی به عنوان مرکز اورژانس اجتماعی در همه شهرستان های بالای ۵۰ هزار نفر استقرار پیدا کرده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا