اندوسونوگرافی راهکاری برای تسهیل تشخیص دقیق تر برخی سرطان ها

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- دبیر کنگره دومین بین المللی اندوسونوگرافی گفت: اندوسونوگرافی تشخیص دقیق تر سرطان های گوارش، مجاری صفراوی و لوزالمعده را میسر کرده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا