انجمن پریودنتولوژی پنج تفاهمنامه همکاری با مراکز بین المللی امضا کرد

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- رییس انجمن پریودنتولوژی ایران از امضای پنج تفاهمنامه بین این انجمن و مراکز بین المللی اروپایی و آمریکایی با هدف ارتقای سطح سلامت دهان و دندان در کشور و استفاده از تجربیات بین المللی خبر داد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا