امکانات بهداشتی درمانی متناسب با حجم زوار اربعین توسعه یابد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – استاندار ایلام با اشاره به تردد میلیونی زائران اربعین از مرز بین المللی مهران، گفت: تردد حجم بالای زائران در ایام اربعین و دیگر روزهای سال فشار مضاعفی بر حوزه سلامت این استان وارد می کند و امکانات بهداشتی درمانی باید متناسب با این حجم زوار توسعه یابد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا