اقلام دارویی بیماران خاص از پوشش بیمه ای خارج نشده است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

زنجان – ایرنا – به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان، تمامی بیماران خاص تحت پوشش این اداره بدون مشکلی می توانند نسبت به تهیه اقلام دارویی مورد نیاز خود مبادرت کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا