اقتصاد کشور تحت تاثیر سوادگری و سیاست های بین المللی است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

شهرکرد- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیتی که با آن در اقتصاد کشور روبه رو هستیم، ترکیبی از سیاست های بین المللی آمریکا و پدیده سوادگری داخلی است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا