افتتاح ۲ طرح بهداشتی درنجف آباد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اصفهان – ایرنا – ۲ طرح بهداشت سلامت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف آباد افتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا