اعضای دختر بجنوردی به ۶ بیمار زندگی دوباره داد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

بجنورد- ایرنا- اعضای دختر ۱۷ ساله بجنوردی که دچار مرگ مغزی شده بود به ۶ بیمار نیازمند اهدا و به آنان زندگی دوباره بخشید.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا