اطلس سلامت مازندران در دست تهیه است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ساری – ایرنا – رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اهمیت سلامت افراد جامعه براساس بسترهای موجود در هر منطقه ، از تهیه اطلس سلامت مازندران خبر داد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا