استاندار: کلیات طرح احداث شهرک سلامت در قزوین تایید می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

قزوین-ایرنا-استاندار قزوین گفت: کلیات طرح احداث شهرک مسکونی سلامت در قزوین تایید می شود اما رفع مشکلات و نواقص احتمالی آن به فرصت بیشتری نیازمند است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا