ارایه آخرین دستاوردهای علمی در همایش داروسازی نوین

خلاصه خبر:

تهران-ایرنا-دبیراولین همایش داروسازی نوین از ارایه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی در این همایش خبر داد و گفت:همایش داروسازی نوین فرصتی را ایجاد می‌کند تا ضمن بیان مسائل اقتصادی مرتبط با دارو، روابط واحدهای تولید، توزیع و پخش دارو با سازمان‌های دولتی با حضور مسئولان مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا