ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

‘);w.nex1banners[bn.id] = bn;d.write(”);})(this,document);
‘);w.nex1banners[bn.id] = bn;d.write(”);})(this,document);

آن‌چنان که مدتی است حرف از طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار به میان آمده است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد که طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با اولویت ۱۵ استان به دبیرخانه شورای اجتماعی کشور ارائه داده‌ ایم. شهیندخت مولاوردی بیان کرد: شورای اجتماعی کشور در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعال شده است و یکی از پیشنهاد‌های ما در این زمینه طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بود. در این راستا شاخص‌‌هایی را تعیین کردیم  و بر اساس آنها ۱۵ استان در اولویت قرار گرفتند. به گزارش ایسنا، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، یکی از طرح‌‌های دولت یازدهم در حوزه زنان بوده که به صورت آزمایشی در شهرستان ری اجرا شده است.