اختصاص سه آمبولانس به بیمارستان های جنوب کرمان

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

جیرفت – ایرنا – نماینده مردم پنج شهرستان جنوب استان کرمان گفت: مجوز واگذاری سه دستگاه آمبولانس برای بیمارستان های این منطقه توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نیاز بیمارستان های جنوب کرمان پس از نامه نگاری های اداری صادر شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا