ابداع پوست قابل انعطافی که حس لامسه دارد

خلاصه خبر:

تهران-ایرنا- مهندسان آمریکایی موفق به ابداع پوستی شده اند که قابلیت انعطاف دارد و می تواند ارتعاشات و نیروهای برشی (نیروهایی که در جهت ایجاد برش بر جسم اعمال می شود) را حس کند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا