آموزش های کنونی پیش از ازدواج ناکارآمد است

خلاصه خبر:

تهران-ایرنا- رئیس انستیتو روانپزشکی تهران با بیان این که آموزش های موجود پیش از ازدواج ناکارآمد است، گفت: هنگام آزمایش خون قبل از ازدواج یک یا دو ساعت به این موضوع پرداخته می شود که آن هم به صورت سنتی و ناکارآمد است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا