آلودگی زیست محیطی ،سلامتی مردم عسلویه را تهدید می کند

خلاصه خبر:

بوشهر – ایرنا – سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه استان بوشهر گفت:آلودگی زیست محیطی عسلویه سلامتی مردم منطقه را دچار ناامنی کرده و این موضوع با امنیت واقعی منافات دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا