آغاز طرح سرشماری سلامت خانوارهای شهرستان البرز

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

قزوین-ایرنا-رییس شبکه بهداشت البرزگفت: طرح سرشماری سلامت خانوارهای این شهرستان با هدف بهبود در ارایه خدمات درمانی به شهروندان آغاز شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا