آزمایش ژنتیک راه موثر پیشگیری از معلولیت است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – کارشناس مرکز مشاوره ژنتیک اداره کل بهزیستی ایلام گفت: انجام مشاوره و آزمایش ژنتیک اقدامی ضروری و راهکاری مناسب برای پیشگیری از تولد کودکان معلول است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا